Практика Верховного Суду  України.

Відсутність довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей не завадить визнанню господарчої операції.

Отже розповсюджена ситуація — постачальник передав покупцю товар, однак особа, яка його отримала не мала довіреності на його отримання. І покупець заявив, що господарчої операції не було, товар він не отримував, особа, що розписалася за отримання товару — не уповноважена його приймати.

Статтею 692 Цивільного кодексу України покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття розпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлено іншого строку оплати товару. Вказана стаття також встановлює обов’язковість договору для виконання сторонами.

Однак у зазначеній ситуації необхідно довести факт здійснення господарчої операції.

До 31.12.14 р. Діяла Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей, затверджена наказом Мінфіну України № 99 від 16.05.96 р. За цим нормативним актом товарно-матеравльні цінності, нематеріальні активи, гроші та цінні папери відпускались покупцям тільки за довіреністю. З 01.01.15 р. Вищевказаний Наказ скасовано.

Тепер повноваження особи на здійснення господарчої операції можна підтвердити письмовим договором, довіреністю, актом органу юрособи тощо. (Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, що затверджено наказом Мінфіну України № 88 від 24.05.95 р. — http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95).

Документами, що підтверджують факт поставки є саме первинні документи, що містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення. (Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність” — http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14)

Таким чином, Відсутність довіреності за наявності первинних документів, що підтверджують здійснення операції з передачі товару не може заперечувати таку операцію. Такий висновок зробив Верховний суд України у справі 3-77гс15 —        http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44268846.

До первинних документів, що підтверджують здійснення господарчої операції належать: видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, тощо. Навіть якщо видаткова накладна підписана представником покупця без указівки його прізвища, номера довіреності її вважатимуть повноцінним первинним документом. Єдина вимога — відтиск штампів та печаток підприємства — отримувача товару за умови, що відсутні документи про втрату, підробку чи інше незаконне використання печатки третіми особами.

Таким чином, навіть якщо довіреність на отримання товару відсутня, за наявності правильно оформлених первинних документів Ви маєте шанс отримати своє за виконаним договором.